Tehtävä 7: Tois pual jokke – ja vähä tälläki

Es sää mittä tehtävä tän tullu tekemä? Etkä mittä murret kuuntelema lainkka? No hyvä on sitten, pysytään kirjakielessä. Tällä rastilla täytyy kulkea nöyränä ja pysyä sillalla. Jos katselet alaspäin etkä tuijota virtaavaa vettä, voit havaita sillanpielten kiviin hakattuna yhden sanan. Se on myös rastin salasana. Kaiteiden yli ei tarvitse kurottautua sanan selvittämistä varten.

Syötä salasana (eli ensimmäiseltä rastilta löytämäsi alkuosa ja nyt selvittämäsi loppuosa) seitsemännelle vihjesivulle. Sieltä saat vinkin seuraavan rastin sijainnista!