Lippukunnan syyskokous

Tervetuloa Mietoisten Kolopuutintit ry:n syyskokouseen maanantaina 23.11. kello 18. alkaen. Kokouksen asialistalla mm. yhdistyksen sääntömuutos, vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Kokoukseen voi osallistua joko paikan päällä Kylätalo Mietolassa tai etänä. Läsnäoleville osallistujille suosittelemme kasvomaskin käyttöä, tulethan paikalle vain täysin terveenä. Etäosallistuminen onnistuu tietokoneella tai puhelimella ilman erillisten sovellusten asentamista seuraavan linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk0YWEyYzMtOGJlNy00NjVlLWEyZjUtMWI3NTQ3ZWQ2OTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22e87dc9de-b044-4b8f-bf05-75c90a41a5d1%22%7d

Mietoisten Kolopuutinttien hallitus